Икономически университет – Варна

Набиране на гост преподаватели за ЕМ бизнес училище Страсбург, Франция

ЕМ бизнес училище Страсбург, Франция подготвя своята програма за 2021/2022 академична година и в тази връзка обявява набирането на гост преподаватели. Гост преподавателите трябва да бъдат хабилитирани  преподаватели – асистенти, доценти професори, които са със забележителни изследвания в следните области: финанси, счетоводство, вътрешен контрол, маркетинг, информационни системи, стратегия, глобален и оперативен мениджмънт, човешки ресурси, предприемачество…

Подробна информация може Да бъде намерена на следния линк: https://si.em-strasbourg.eu/candidatures

Срок за представяне на кандидатури: 15.03.2021

За контакти: vip@em-strasbourg.eu

24 фев 2021Подобни