Икономически университет – Варна

Мобилност на персонала по програма Еразъм+

На заседание на Комисията по академичен обмен се взе решение за удължаване на срока за представяне на писма и покани от приемащи институции във връзка с мобилности на персонала по програма Еразъм+ до 26.02.2021 г. – 16.30 ч.

17 дек 2020Подобни