Икономически университет – Варна

Лятно училище "Инвестиции" 2024

Фондация "Атанас Буров" организира Лятно училище "Инвестиции", като в тази връзка, обявява конкурс за стипендии за участие в обучението. Лятното училище ще се проведе от 23 август до 31 август 2024 г. включително, в град Банкя.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие ще имат възможността да започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или да бъдат одобрени за стипендианти на фондацията. Най-добре представилите се участници ще получат ексклузивни кариерни оферти в част от водещите управляващи дружества и инвестиционни компании в България.

Тема и лектори

Основна тема на тазгодишното Лятно училище е "Фундаментален анализ на борсово-търгувани компании”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на публични компании, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми и работа с информационни приложения в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Лекторите и менторите в лятното училище са инвестиционни професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите, капиталовите пазари.

Срокове и изисквания

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 15 студенти, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език, тъй като преобладаващата част от обучението, както и последващото представяне на решенията на задачите с практически характер (казуси) ще се проведат на английски език.

Кандидатите трябва да изпратят до 15 юни 2024 г. по електронна поща на адрес fnburov@gmail.com автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

  1. Geopolitical considerations in the investment decision making process. Risks and opportunities.
  2. ESG focused investing. Implications for investment returns.
  3. Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 30 юни 2024 г. Стипендиите, предоставени от Фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

Изискванията към разработката на есето

Дължината на есето да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачен файл във формат *.doc, *.docx, *.rtf или *.txt. Други формати на файлове няма да бъдат приемани.

В текста на приложеното есе НЕ следва да има имена на кандидата, негови лични данни, идентифициращи го номера (ЕГН, телефонен номер), електронни и пощенски адреси и всякаква информация, която може да реферира към кандидата.

Забележка:

За целите на онлайн комуникацията и ресурсите, които ще бъдат част от програмата на лятното училище ще изискваме от студентите да предоставят е-мейл адрес регистриран в университетска информационна система.
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права.
Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

04 юни 2024Подобни