Икономически университет – Варна

Лекция на д-р Наташа Кобал пред студенти от катедра "Информатика"

На 10 май 2022 д-р Наташа Кобал (Полша) изнесе лекция пред студенти от ОКС "магистър" специалност "Мобилни и уеб технологии" на тема "How to choose the right platform for your online business". Д-р Кобал е основател и собственик на компанията IB4SME, която работи в областта на маркетинга, бизнес консултирането и обучението. Тя има 15-годишен опит в областта на мениджмънта и маркетинга, като е работила в Словения, Обединените арабски емирства и Полша.

Д-р Кобал представи пред студентите различни способи за дигитално представяне на бизнеса, включително избор на бизнес платформа, съвети за избор на домейн и имейл, разработване на бизнес уеб сайт и електронен магазин. Тя даде и ценни съвети за дигитализация на бизнес дейностите по време на пандемия.

По време на лекцията студентите работиха в екипи и по практически казус. Те сформираха учебни фирми, като трябваше да определят: име на компанията, ключова дейност/продукти/услуги, размер на бизнеса (брой служители), целеви клиенти, целеви пазар(и) и бюджет за стартиране на онлайн бизнес. Всеки екип представи бизнес идеята си и получи съвети за стартиране на собствен бизнес.

22 май 2022Подобни