Икономически университет - Варна

Конкурс за студентска мобилност програма "Еразъм+" за учебната 2020/2021 година

Отдел "Международно сътрудничество" обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за  учебната 2020/2021 г.

  • Знаете ли как да инвестирате в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искате ли да подобрите езиковите си умения?
  • Любопитни ли сте, какво е да си студент в университет извън България?

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година. За целия период на мобилността  ще получавате месечна субсидия в размер на 470-700 евро, а след като се върнете в ИУ-Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Ако искате да сте част от поколението „Еразъм+“ кандидатствайте в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА .

Научете повече:

Финансиране по държави

Група

Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Австрия, Великобритания, Ирландия, Италия, Финландия, Франция, Швеция 520

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Белгия, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Словения, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия 520

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Унгария 470

Партниращи държави

Стани, участващи в програмата, извън рамките 

Черна гора, Украйна

700*

*Месечната стипендия за партниращите държави е в размер на 700 евро/месец + пътни разходи

Кандидатстването се осъществява по електронен път на сайта на отдел "Международно сътрудничество", като изискването е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+".

Таблица за еквивалентни резултати от общопризнати езикови тестове и ДЗИ за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Заповядайте на информационен ден на 26.02.2020 г. от 16:15 часа в зала 128 на ИУ-Варна. Срещата е отворена за всички студенти от ИУ-Варна и Колеж по туризъм.

Забележка: към момента на заминаване по програма "Еразъм+" студентите трябва да са завършили минимум два семестъра от цикъла на висшето образование. Първокурсници могат да кандидатстват през пролетната кампания, която ще се проведе през март 2019 г.

График на кампанията:

  • Старт на 20.02.2020 г. - Кандидатстване през eлектронната система
  • 25.02.2020 г. - Study Abroad Day Представяне на университетите партньори от 10.00 ч. до 15.00 ч., Студентска улица.
  • 26.02.2020 г. - Информационен ден в зала 128 от 16:15 ч.
  • Датите за  провеждане на изпитите по чужди езици (за кандидатите, които нямат документ за удостоверяване на ниво по чужд език) - ще бъдат уточнени допълнително.

Ако имате желанието и амбициите да се възползвате от тази възможност, моля заповядайте в нашия офис за повече информация.    
Отдел "Международно сътрудничество", каб. 123         
имейл: int_relations@ue-varna.bg    
тел.: 0882 164 662

19 мар 2020Подобни