Икономически университет – Варна

Конкурс за мобилност на персонала

ИУ-Варна обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма „Еразъм+“ за учебната 2020/2021 г.

Онлайн системата за кандидатстване ще бъде отворена в периода от 18.09.2020 г. до 09.10.2020 г. /вкл./

С процедурата за кандидатстване и критериите за селекция можете да се запознаете на следния линк.

Резултатите от селекцията ще бъдат обявени на 16.10.2020 г. на сайта ИУ - Варна в раздел Новини.

При въпроси, свързани с условията и начина на кандидатстване, моля да се свържете с екипа на отдел „Международно сътрудничество“ на следния имейл: int_relations@ue-varna.bg

Важно:

1. Обявената процедура за кандидатстване се отнася за мобилности през зимен и през летен семестър на учебната 2020/2021 г.

2. Преди да направите своя избор на университети-партньори и да ги подредите в низходящ ред според желанията си, Ви молим да се запознаете подробно  с техния профил. Можете да изберете до 4 университета.

3. При желание да осъществите мобилност в университет или организация извън списъка с партньори, Ви молим при кандидатстването да изберете от падащото меню категорията „Друг“ и на следващата стъпка от процеса ще бъдете помолени да въведете данни за желания университет/организация. Това условие важи само за страните от ЕС и ЕИП!

4. Дневните ставки за мобилност на персонала през учебната 2020/2021 г. са следните:

Приемаща страна

Сума на ден в EUR

Норвегия, Дания, Люксембург, Обединеното кралство, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн

180

Холандия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия

160

Словения, Естония, Латвия, Хърватска, Словакия, Чехия, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Северна Македония, Сърбия

140

Партниращи страни (Албания, Армения, Индия, Казахстан, Нигерия, Руска Федерация, Черна гора, Украйна)

180

 

5. Всеки участник ще получи допълнително финансиране за пътни разходи за разстоянието от изпращащата до приемащата институция, както следва:

Транспортно разстояние

Сума

Между 100 и 499 KM

180 EUR на участник

Между 500 и 1999 KM

275 EUR на участник

Между 2000 и 2999 KM

360 EUR на участник

Между 3000 и 3999 KM

530 EUR на участник

Между 4000 и 7999 KM

820 EUR на участник

8000 KM или повече

1500 EUR на участник

 

● „Транспортното разстояние“ представя разстоянието между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а „сумата“ съответства на отпусканата подкрепа за пътуване за отиване и връщане.

● За пресмятане на точното разстояние използвайте онлайн калкулатор: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

18 сеп 2020Подобни