Икономически университет – Варна

Конкурс годишни финансови награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ

За поредна година Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към Научноизследователския институт при ИУ–Варна разкрива процедура за финансово подпомагане на изявени студенти. Наградите се осигуряват от специално учредения Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ. В тазгодишния конкурс студентите  могат да кандидатстват за следните награди:

  1. Награда на ЦИПНИКТ за студенти от ИТ специалностите на катедра "Информатика"
  2. Поименна награда “Моис и Илко Ескенази” за студенти от ИТ специалностите на катедра "Информатика"
  3. Награда за изявени студенти от специалност „Съдебна администрация“

За лауреати на първите две отличия могат да кандидатстват изявени студенти от специалности "БИС", "Информатика", "Информатика и компютърни науки", "Мобилни и уеб технологии" и "Информационен мениджмънт в бизнеса". Наградите са финансови и се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс от посочените специалности, показали отлични резултати в обучението и доказани постижения в изследователската и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Третата награда е учредена за първа година в ИУ-Варна и е лично дарение от г-жа Миглена Тачева – Директор на „Национален институт на правосъдието“. Присъжда се за висок успех от следването на студенти с открояващи се изяви в областта на съдебната администрация. 

Условия за участие и форма за кандидатстване

Крайният срок за подаване на документи е 20.11.2019 г. Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ. Имената на номинираните кандидати се обявяват не по-късно от 30.11.2019 г.

Финансовите награди се връчват от Ректора на Икономически университет – Варна на специално събитие преди студентския празник.

06 ное 2019Подобни