Икономически университет – Варна

Клуб Маркетинг набира нови членове

Клуб Маркетинг е студенстка организация основана  през 2003г. към катедра Маркетинг  при ИУ- Варна. Дейността на клуба е насочена към развитие на творческия потенциал и лидерски умения на студентите, клубът изгражда връзки с бизнес средите и стимулира нестандартното мислене. Ние се явяваме своеобразен мост между преподавателите и учащите, олесняваме инегрирането на първокурсниците, споделяме опита помежду си. Високо ценим креативните идеи и желанието за промяна и прогрес.

Какво ни предстои през настоящия семестър:
o    Организиране на отворени срещи с лектори от сферата на маркетинга и бизнеса.
o    Благотворителна кампания "Път към бъдещето"- 2011.
o    Посредничество при намиране на стажове и при професионалното развитие на студентите.
o    Създаване на регистър на завършилите студенти от специалност Маркетинг.
o    Създаване на социална мрежа за студенти от специалност Маркетинг.

Клуб Маркетинг е отворен за студенти от всички специалности, така че не се колебайте, a кандидатствайте , краен срок- 26-ти октомври 2011.

Форма за кандидатсване

 

17 окт 2011Подобни