Икономически университет – Варна

Клуб Финанси с ново ръководство

От м. юни 2022 г. студентският клуб "Финанси" към едноименната катедра е с новоизбрано ръководство. След два успешни мандата предишното ръководство на клуба предаде щафетата към Валентина Иванова (председател), Дилер Сюлейман, Росен Захариев и Ивайло Бухлев (зам.-председатели) - всички студенти от 3-ти курс в спец. "Финанси". 

Основан през 2012 г., Клуб “Финанси” предоставя на студентите от ИУ – Варна приятелска среда за дискусия на интересни теми в областта на финансите и инвестициите, възможност за организиране на различни събития, реална връзка с бизнеса и т.н. Зад гърба си клубът има широко портфолио от различни събития под формата на национални конкурси и състезания, кариерни форуми, отворени лекции и обучения с експерти от бизнеса и академичните среди. Само през последната година от клуба бяха организирани събития с KBC Group - Branch Bulgaria, MyPOS Technologies AD, CSoft, Coca-Cola European Partners, г-н Стойне Василев и др.

В клуба могат да членуват студенти от различни специалности, имащи интереси в областта на финансите. Кампания за набиране на нови членове на клуба ще бъде инициирана в началото на следващата учебна година. През 2022/2023 г. клубът ще вземе активно участие и в честванията по повод 100 години изучаване на финансова наука в университета

24 юни 2022Подобни