Икономически университет – Варна

Кандидатствайте до 27.10.2019 г. за проект "IT мастър клас VII"

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ – Варна стартира ежегодната процедура по набиране на кандидати за участие в проект “IT Мастър клас”.

Проектът е отворен за кандидатстване на студенти от бакалавърските степени на всички специалности в ИУ – Варна, като резултат от селекцията в него ще бъдат включени най-мотивираните студенти, с интереси и талант в сферата на ИТ.

Участниците ще имат възможността да се запознаят и работят със специалисти от ИТ бранша, да почерпят знание и добри практики, да гостуват на бизнеса и да участват в реални проекти.

Мастър класът тази година ще се запознае и лично ще почерпи опит от ИТ мениджъри, специалисти в различни сектори от информационно-технологичния свят. Ще има достъп до лектори от успешни бизнеси и ще научава последната информация за различни актуални теми – от AI до предприемачество.
 

 

Условия за кандидатстване

За реално включване, студентите следва да кандидатстват чрез апликационната форма и/или да бъдат номинирани  от преподавателите на катедра "Информатика" и ИУ – Варна като цяло. Заявилите  желание за участие ще бъдат поканени на информационна среща и персонален разговор с ръководителите на проекта. От всички кандидати ще бъдат селектирани 15 студенти, които са демонстрирали увереност и желание да бъдат включени в IT Мастър клас и са показали високи резултати по време на обучението си в университета.

Срокът за подаване на кандидатурите е до 27.10.2019 г.

16 окт 2019Подобни