Икономически университет – Варна

Къде могат да гласуват студентите редовно обучение на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.?

Във връзка с провеждащите се избори за народни представители на 2 април 2023 г. информираме всички студенти от ОКС "професионален бакалавър, бакалавър и магистър", редовно обучение, че могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. За целта е необходимо да представят заверена от ИУ – Варна студентска книжка (или издадено уверение, че са записани за летен семестър) за учебната 2022/2023 г. (чл. 241, ал.1 от Изборния кодекс).

За улеснение на студентите в Икономически университет – Варна фронт офисите за ОКС "бакалавър" и "магистър", както и учебен отдел на Колежа по туризъм ще са отворени на 2 април 2023 г. с работно време от 08.00 ч. до 18.00 ч.

28 мар 2023Подобни