Икономически университет - Варна

Изборни дисциплини за уч. 2019/2020 г.

Уважаеми студенти,

Във връзка с активирането от 15.03.2019 г. до 31.03.2019 г. (включително) на функционалността за избор на дисциплини в система „Студентско състояние“ за задължително изучаване в по-горен (следващ) курс през учебната 2019/2020 г., Ви предоставяме кратка информация (изборни дисциплини, екип разработил учебните програми и кратки анотации) за Вашите възможности в спец. „Икономика и търговия“:

02 сеп 2019Подобни