Икономически университет – Варна

Избор зa факултативни (незадължителни) дисциплини за студенти от ОКС "магистър"

За студентите от 5 - СС, СНУ и 6 курс - ДНДО и СПН, ОКС "магистър"

От 10.11 до 14.11.2023 г. (включително) можете да направите избор за факултативно (незадължително) изучаване на чужд език . Избраният чужд език се изучава през летен семестър на учебната 2023/2024 г. и завършва с оформяне на текуща оценка. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна.

Група по факултативна дисциплина се сформира, ако са я избрали най - малко 20 студенти.

Изучаването на факултативна дисциплина може да изберете, като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".

Избор на дисциплини

13 ное 2023Подобни