Икономически университет – Варна

ИУ-Варна с първи проект по международна програма HORIZON 2020, 20 май 2019 г.

A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” FIN-TECH, е международен проект, който стартира в Икономически университет – Варна от началото на 2019 г.

Програма: “HORIZON 2020” – програма за научни изследвания и иновации
Бюджет на ИУ – Варна: 50 000 евро
Продължителност: 24 месеца
Период на изпълнение: 2019 – 2020 г.
Финансиране: 100%

От страна на Икономически университет – Варна в екипа за управление и изпълнение на дейностите по проект FIN-TECH участват представители на катедрите „Финанси“, „Информатика“ и „Статистика и приложна математика“.

Проект FIN-TECH е първи за ИУ – Варна по Международната програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020. В международен мащаб в партньорската мрежа за изпълнение на проекта участват 21 висши училища, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните регулатори/надзорни органи (За България това е Комисията за финансов надзор) на всички 28 страни членки на ЕС и Швейцария, 8 международни регулатора и надзорни органи (BIS, IMF, OECD, EC, EBA, ESMA, EIOPA, ECB).

Мотив за разработването и изпълнението на проект FIN-TECH е фактът, че технологиите във финансовите услуги носят възможности (конкурентни цени, подобряване на функциите за потребителите на финансови услуги и др.), но и рискове (кредитен риск, пазарен риск, кибер риск), които рискове се повишават от взаимосвързаността на ФинТех платформите (системен риск).

Основна цел на проект FIN-TECH е да създаде инструмент за измерване, моделиране и управление на различните видове риск при използване на технологични иновации в сферата на финансовите услуги (ФинТех иновации) с цел постигане на устойчивост на финтех иновациите.

Дейностите по проекта FIN-TECH се основават на приноса на:

  • Финтех компании и финтех центрове, които имат детайлно разбиране на бизнес моделите, основани на финансови технологии;
  • Регулатори и надзорни органи, които имат подробно разбиране за регулациите и рисковете, засягащи финансовите технологии;
  • Университети и изследователски центрове, които имат подробно разбиране за моделите за управление на риска, приложими към финансовите технологии.
Партньори:

30 май 2019Подобни