Икономически университет – Варна

ИУ – Варна разширява партньорската си мрежа с български и чуждестранни организации

Поредица от срещи с организации в сферата на висшето образование с цел разширяване на партньорската мрежа на Икономически университет – Варна и инициирането на нови форми за съвместна дейност бяха проведени от отдел "Международно сътрудничество" на 29.01.2021 г.

На ниво ръководители на международните отдели се състоя среща между Евгени Райчев и Мария Шишкина от Омския държавен университет. По време на разговорите бяха обсъдени възможности за обучение на студенти от руското висше училище в ИУ – Варна. Партньорите от Русия поеха ангажимент да се запознаят детайлно с учебния план на специалността "Международен туризъм на руски език" в ИУ – Варна и да предложат проект на договор за обмен на студенти.

На втората среща между Евгени Райчев и Цзянканг Янг – управител на Български център за обучение в чужбина, бяха обсъдени възможности за обучение  на китайски студенти в ОКС "магистър". Г-н Янг беше силно впечатлен от условията за прием и обучение, които ИУ – Варна предлага на чуждестранните студенти. Той сподели, че представляваната от него организация разполага с богат опит за привличане на китайски студенти за обучение в България. Двете страни се споразумяха за изготвяне на договор за съвместно сътрудничество в близко бъдеще.

Третата среща визираше разширяването на сътрудничеството между Ташкентския държавен университет в Узбекистан и Икономически университет – Варна. На нея отдел "Международно сътрудничество" представи пред своите колеги възможности за обучение на узбекистански студенти и краткосрочни програми за обучение на чуждестранни студенти. Беше обсъден опитът на ИУ – Варна да обучава студенти от Universal Business School, Мумбай, Индия и Nottingham Trent University, Великобритания. Предстои международните отдели на двата университета да изготвят рамково споразумение, в което да бъдат отразени идеите за бъдещо съвместно сътрудничество.

04 фев 2021Подобни