Икономически университет – Варна

ИУ - Варна посрещна шест европейски университета - партньори по проект PROMINENCE

Икономически университет - Варна бе домакин на международна работна среща по проект PROMINENCE “Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience” на 11 и 12 октомври 2018 г.

В нея се включиха 11 представители на 6 висши училища-партньори на ИУ – Варна по проект PROMINENCE от ФранцияГерманияФинландияУнгарияПолша и Словакия. В дискусионните панели, заложени в програмата, бяха обсъдени оперативни въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, постигнатите резултати и предстоящи събития.

Проект „Prominence” се финансира по програма ERASMUS + Ключова дейност 2, направление „Стратегически партньорства във висшето образование“. Продължителността на проекта е 36 месеца, а общият бюджет е в размер на 296 621 евро.

В продължение на три години университетите - партньори от Ашафенбург (Германия), Братислава (Словакия), Дебрецен (Унгария), Катовице (Полша), Савоа (Франция), Сейнайоки (Финландия) и Варна (България) освен при разработване на инструменти за създаване и надграждане на междукултурни компетентности на своите студенти, ще си сътрудничат и за организирането на три интензивни  програми (IP 2018, 2019 и 2020), в които участват студенти от университетите - партньори по проект PROMINENCE.

Междукултурните теми, разглеждани по време на IP 2018, IP2019 и IP 2020, организирани в рамките на проекта POMINENCE, включват:

IP 2018, Езици и културно многообразие (Братислава, Словакия 2018)

Повече за участието на 5 - мата студенти от ИУ-Варна в IP 2018 

IP 2019, Управление и лидерство в различни култури (Ашафенбург, Германия 2019)

IP 2020, Културна интелигентност в различни култури (Савоа, Франция 2020)

По време на двудневната работна среща партньорите от Ашафенбург, Германия (домакини на IP 2019) и Дебрецен, Унгария (координатор на проект PROMINENCE) участваха в информационна среща със студенти от ИУ – Варна. На нея бяха представени проект PROMINENCE и възможностите за участие в предстоящата интензивна програма (IP) за обучение в Ашафенбург, Германия през април 2019.

Шестима студенти от ИУ – Варна ще получат възможност да развият своите междукултурни компетенции в мултикултурна среда заедно с участници от всички шест страни - партньори. За всяка от трите интензивни програми номинираните за участие студенти от всеки университет-партньор получават безвъзмездна помощ от ЕС за финансиране на учебния си период (пътуване и престой) в чужбина.

Студентите, които се включиха в информационната среща, научиха повече и за възможностите за образователна мобилност по програма ERASMUS + в университетите в Ашафенбург, Германия и Дебрецен, Унгария. Срещата премина при активен интерес и приключи с ползотворна дискусия.

Новини относно IP 2019 можете да следите в новините на сектор "Управление на проекти" както и на нашите Facebook и Linked In страници.

За повече информация: Основна сграда, ет. 1, каб. 107, Мирослава Иванова, координатор на проект PROMINENCE

Информация относно мобилност с цел обучение или практика в чуждестранен университет можете получите в отдел „Международно сътрудничество“, ет. каб. 321, Основна сграда на Икономически университет - Варна.

16 окт 2018Подобни