Икономически университет – Варна

Безплатни обучителни семинари от EBSCO през месец октомври

Имате възможност да се включите в следните безплатни обучителни семинари, организирани от EBSCO през месец октомври.

Поредицата от публични обучения е предназначена за изследователи, библиотекари, преподаватели и студенти, които биха искали да научат повече за продуктите и услугите на EBSCO.
Целта е подпомагане обслужването на потребителите и подобряване на резултатите от изследванията. Стремежът е да се предостави полезна и ангажираща информация, съвети и най-добри практики за успех.

EBSCO Online Sessions | October

 

Discover our new database for applied life sciences

October 7 | 9:30 am CEST (10:30 am EEST) – 45 minutes | register »

  • Session designed for students, researchers and librarians

Produced in collaboration with the experts at CABI, we present database CAB Abstracts with Full Text available from January 2022. This source provides access to the world’s applied life sciences literature. Coverage includes subjects across the applied life sciences — from agriculture, the environment, and veterinary sciences, to applied economics, leisure/tourism, and nutrition. In this session, you will learn:

  • detailed information about this database
  • how to find relevant information
  • how to interact with full-text articles
  • how to set up notifications based on your requirements

03 окт 2022Подобни