Икономически университет – Варна

Информационни дни за първокурсници

На 14 и 15.09.2020 г. се организират традиционните информационни дни за първокурсниците в Икономически университет – Варна. Те ще имат възможност да опознаят своя университет с помощта на ментори по предварително изготвена програма.

08 сеп 2020Подобни