Икономически университет – Варна

Информационен ден за студентска мобилност програма "Еразъм+"

Заповядайте на Информационен ден за студентска мобилност програма "Еразъм+" на 26.02.2020 г. от 16:15 часа до 17:30 часа в зала 128 на ИУ-Варна. Ще бъдат разяснени стъпките за кандидатстване по програма Еразъм+.

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ-Варна и Колеж по туризъм.

21 фев 2020Подобни