Икономически университет – Варна

График за получаване на дипломите на абсолвентите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в ИУ – Варна

Абсолвентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в Икономически университет – Варна могат да получат своите дипломи по график в периода от 25.11. до 04.12.2020 г.

Извънредната обстановка в страната във връзка с пандемията наложи ограничаване на всички активности, свързани със събиране на много хора на едно място. Затова дипломите ще се раздадат в по-малки групи по специалности в съответната катедра, а през април или май 2021 г. ще бъде организирана тържествена промоция, на която абсолвентите ще имат възможност да облекат тоги, да се срещнат с колегите и преподавателите си, а отличниците ще получат своите заслужени награди за високи постижения.

Скъпи абсолвенти бакалаври и магистри, поздравяваме ви с дипломирането и ви благодарим, че избрахте Икономически университет – Варна за ВАШАТА Алма матер!

Бъдете здрави!


Финансово-счетоводен факултет
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Учебна група Зала

Бакалавър

Дистанционно

27.11.2020

08:30 - 10:00

Счетоводство и одит

1

Н-110

Бакалавър

Редовно / Задочно

27.11.2020

08:30 - 10:00

Счетоводство и контрол

Всички студенти

Н-110

Бакалавър

Редовно

27.11.2020

10:30 - 12:00

Счетоводство и одит

1

Н-110

Бакалавър

Редовно

27.11.2020

14:00 - 15:30

Счетоводство и одит

2

Н-110

Бакалавър

Редовно

30.11.2020

09:30 - 11:00

Счетоводство и одит

3

Н-110

Бакалавър

Редовно

30.11.2020

14:00 - 15:30

Счетоводство и финанси

4

Н-110

Бакалавър

Редовно

01.12.2020

10:30 - 12:00

Счетоводство и финанси

5

Н-110

Бакалавър

Редовно

01.12.2020

14:00 - 15:30

Счетоводство и финанси

6

Н-110

Магистър

Редовно СК,
СК - СПНУ,
СК - ДНДО

02.12.2020

08:30 - 10:00

Счетоводство и контрол

1, 2, 78

Н-110

Магистър

Задочно, СК,
СК - СПНУ,
СК - СПН,
СК - ДНДО

02.12.2020

10:30 - 12:00

Счетоводство и контрол

34, 73, 75

Н-110

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Учебна група Зала

Бакалавър

Редовно

02.12.2020

08:30 - 10:00

Финанси

7

122

Бакалавър

Редовно

02.12.2020

08:30 - 10:00

Финанси

8

122

Бакалавър

Редовно

02.12.2020

10:30 - 12:00

Финанси

9

122

Бакалавър

Редовно

02.12.2020

10:30 - 12:00

Финанси

10

122

Бакалавър

Дистанционно

02.12.2020

13:30 - 15:00

Финанси

2

122

Бакалавър

Редовно

03.12.2020

08:30 - 10:00

Застраховане и осигуряване

11

122

Магистър

Дистанционно

03.12.2020

10:30 - 12:00

Финанси и иновации

 

122

Магистър

Редовно / Дистанционно

03.12.2020

13:30 - 15:00

Публични финанси,
Корпоративни финанси,
Банков мениджмънт

 

122
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала
Магистър Редовно 27.11.2020 10:00 - 11:00 Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) 444

Факултет "Информатика"
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Учебна група Зала
Бакалавър Редовно 25.11.2020 09:00 - 15:00

БИС

  317-б
Бакалавър Редовно 01.12.2020 09:00 - 15:00

Информатика

25 и 26 317-б
Бакалавър Редовно 02.12.2020 09:00 - 15:00

Информатика

27, 28, 29 и 50 317-б
Магистър Редовно 26.11.2020 09:00 - 15:00 МУТ - ДНДО   317-б
Магистър Редовно 02.12.2020 09:00 - 15:00

ИМБ, ИМБ - ДНДО,
ИМБ - СПНУ
Информатика - ДНДО
МУТ - СС

  317-б
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала
Бакалавър Редовно 02.12.2020 09:00 - 15:00 Статистика и иконометрия 317-б

Стопански факултет
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Редовно / Дистанционно 30.11.2020 09:00 – 12:00

Индустриален бизнес
и предприемачество

1-320

Бакалавър

Редовно / Дистанционно 30.11.2020 13:00 – 16:00

Логистика

1-320

Магистър

Редовно / Дистанционно 01.12.2020 09:00 – 12:00

Корпоративен бизнес
и управление

1-320

Магистър

Редовно / Дистанционно 01.12.2020 13:00 – 16:00

Логистичен мениджмънт

1-320

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Дистанционно 30.11.2020 09:00 – 12:00

Икономика и търговия

Н-106

Бакалавър

Редовно 01.12.2020 09:00 – 12:00

Икономика и търговия

Н-106

Магистър

Редовно електронно 02.12.2020 09:00 – 12:00

Глобален търговски бизнес

Н-106

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Магистър

Редовно / Дистанционно

30.11.2020

09:00 – 16:00

Всички специалности,
администрирани от катедрата

Н-111

Бакалавър

Магистър

Редовно / Дистанционно

04.12.2020

09:00 – 16:00

Всички специалности,
администрирани от катедрата

Н-111

Бакалавър

Магистър

Редовно / Дистанционно

11.12.2020

09:00 – 16:00

 

Всички специалности,
администрирани от катедрата

Н-111

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови  диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър
Магистър

Редовно / Дистанционно

27.11.2020

09:00 – 14:00

Всички специалности,
администрирани от катедрата

Офис "Стипендии и общежития", етаж 1

Бакалавър
Магистър

Редовно / Дистанционно

30.11.2020

09:00 – 14:00

Всички специалности,
администрирани от катедрата

Офис "Стипендии и общежития", етаж 1
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Редовно 02.12.2020 08:00 – 16:00

Стокознание и митническа дейност

314 Б

Магистър

Редовно 03.12.2020 08:00 – 16:00

Качество и експертиза на стоките

314 Б


Факултет "Управление"
ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Редовно 02.12.2020 12:00 – 13:00 Международни икономически отношения

128

Магистър

Редовно 02.12.2020 14:00 – 15:00 Международен бизнес,
Конкурентно и бизнес разузнаване

128

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Редовно 04.12.2020 09:00 – 11:00 Маркетинг

128

Бакалавър Редовно 04.12.2020 12:00 – 13:00 Международен бизнес (с преподаване на английски език) 128

Магистър

Редовно (редовно модулно) 04.12.2020 14:00 – 16:00 Реклама и медийни комуникации,
Управление на продажбите и мърчандайзинг,
Маркетинг и бранд мениджмън,
Корпоративен маркетинг

128

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Редовно 03.12.2020 09:00 – 11:00

Мениджмънт,
Публична администрация

128

Магистър

Редовно 03.12.2020 13:00 – 15:00 Мениджмънт на организациите,
Публичен мениджмънт и административна власт,
Мениджмънт на човешките ресурси

128

ОКС Форма
на обучение
Дата Часови диапазон
от - до
Специалност Зала

Бакалавър

Редовно / Дистанционно 02.12.2020 09:00 – 11:00 Туризъм

128

Бакалавър Редовно 02.12.2020 09:00 – 11:00 Международен туризъм (с преподаване на руски език) 128

Магистър

Редовно / Задочно 02.12.2020 14:00 – 15:00

Международен туристически бизнес

128

19 ное 2020Подобни