Икономически университет – Варна

Гост-лектор от Узбекистан изнася онлайн лекция пред "Еразъм+" студенти

В продължение на отличните отношения между Икономически университет – Варна и Университета по икономика и педагогика в гр. Карши, Узбекистан, на 18.05.2023 г. преподавателят Фатима Талибовна изнесе онлайн лекция на тема „Бизнес презентации“.

Тя се състоя в зала 320 на ИУ – Варна, а домакин бе ст. преподавател Кръстана Иванова, която е лектор в курса „Бизнес комуникации“. В лекцията взеха участие входящи студенти по програма „Еразъм+“ от Германия, Испания, Румъния, Йордания, Латвия, Белгия и др.

За първи път преподавател от Узбекистан изнася лекция в ИУ – Варна, като намеренията и на двата университета са отношенията между тях да бъдат затвърдени и посредством реализирането на мобилности на студенти и служители по програма „Еразъм+“.

Очаква се през месец юли 2023 г. ректорът на Университета по икономика и педагогика в гр. Карши, Узбекистан, и ръководителят на международния отдел на Университета да посетят ИУ – Варна и да се включат в четвъртото издание на Международната седмица на персонала, организирана от отдел „Международно сътрудничество“.

31 май 2023Подобни