Икономически университет – Варна

Годишна награда на доц. д-р Иван Илиев за студентски постижения в сферата на Европейстата интеграция

Катедра „Международни икономически отношения“ кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодната награда на името на доц. д-р Иван Илиев (водещ изследовател по проблемите на европейската икономическа интеграция, регионализация и глобализация, бивш ръководител на катедра „Международни икономически отношения” и бивш декан на факултет „Управление“ в ИУ – Варна).

Тази година се приемат единствено индивидуални научни разработки в сферата на европейската икономическа интеграция в обем до 1500 думи на български език, разработени по една от следните теми: България и Шенген; ЕС и корупцията; Насоки за реформа на търговската политика на ЕС.

Структурата на разработката трябва да отговаря на стандартите за академично есе. Необходимо е да се посочи използваната библиографска справка (7-8литературни източника) в края на есето.

Студентите трябва да изпратят своите разработки в срок до 10 април 2023 г. на следните е-мейли: gmarinov@ue-varna.bg ; vesselina.dimitrova@ue-varna.bg ; a.shivarov@ue-varna.bg

Обявяването на наградата ще се състои на 18 април 2023 г. от 13:30 ч. В 2-220 по време на прегледа на Студентско научно творчество на секция МИО.

22 мар 2023Подобни