Икономически университет – Варна

Единадесета студентска олимпиада по микроикономика

На 11 декември 2019 г. от 9:00 ч. в аудитория 122 на Икономически университет – Варна ще се проведе Единадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“.

Тази година традиционното ежегодно събитие е посветено на 100-годишнината от основаването на университета. В него ще участват студентите, показали най-добри резултати по дисциплината „Микроикономика“. Олимпиадата ще включва два етапа и ще бъде с обща продължителност 130 минути.

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
каб. 413
е-mail: vntodorov@ue-varna.bg

05 дек 2019Подобни