Икономически университет – Варна

Двигателна активност по време на сесия

По време на изпитната сесия от 6 юни до 22 юни 2022 г. студентите могат да ползват Спортния комплекс на ИУ – Варна с присъствието на преподаватели от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа всеки работен ден.

03 юни 2022Подобни