Икономически университет – Варна

Дванадесета студентска олимпиада по микроикономика

Дванадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 18 декември 2020 г. В нея се състезаваха студентите, показали най-високи резултати по фундаменталната дисциплина „Микроикономика“. Броят на участниците беше 28 от 14 специалности в различните факултети.

Традиционното ежегодно събитие се проведе за първи път неприсъствено. Олимпиадата беше открита от гл. ас. д-р Вениамин Тодоров чрез видеоконферентна връзка, в която се включиха участниците, комисията и поканените гости. Той припомни историята на този състезателен формат, дал през годините възможност за изява на най-добрите студенти, и пожела успех на участниците.

Студентите бяха предварително запознати с регламента и след кратки разяснения беше даден стартът й. Състезанието протече оспорвано. То премина през два последователни етапа в рамките на 130 минути при текущо видеонаблюдение. Първият включваше тест с въпроси в областта на микроикономиката. Вторият етап постави пред участниците предизвикателството да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма. Студентите имаха възможност да напишат подробно своите решения и да ги предадат в електронен формат. Всеки разполагаше с личен код за участие, чрез който беше гарантирана анонимността при проверяването.

След като извърши двустранна проверка и дешифрира резултатите, комисия в състав гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (председател и главен организатор), гл. ас. д-р Татяна Иванова, гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева и гл. ас. д-р Свилена Михайлова определи следните победители:

  • Първо място: Георги Живков Ганчев (спец. „Счетоводство и финанси“)
  • Второ място: Йосиф Ивайлов Николов (спец. „Финанси“)
  • Трето място: Миглена Младенова Димитрова (спец. „Счетоводство и одит“) и Есин Рефик Шакир (спец. „Стокознание и митническа дейност“)

Победителите получиха грамоти, удостоверяващи заетото от тях място. Грамоти за успешно представяне бяха дадени и на участниците с резултат над 40% от максимално възможния. Техните постижения ще бъдат отчетени при формирането на крайната им оценка по дисциплината „Микроикономика“.

21 дек 2020Подобни