Икономически университет – Варна

Четиринадесета студентска олимпиада по микроикономика

На 5 декември 2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе Четиринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“ при ИУ – Варна.

В традиционното ежегодно събитие участие ще вземат студентите, показали най-добри резултати по дисциплината „Микроикономика“. 

Олимпиадата ще бъде организирана в два кръга.

  • Първият етап ще се проведе в Тестовия център на Икономически университет – Варна и ще оцени възможностите на участниците да анализират икономическите процеси на микроравнище.
  • При втория кръг участниците ще използват зала 220, като предизвикателството пред тях ще бъде да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
каб. 413
е-mail: vntodorov@ue-varna.bg

04 ное 2022Подобни