Икономически университет – Варна

"Бизнесът в действие" – реална бизнес симулация

На 28 и 29 април 2012 г. в сградата на Икономически университет – Варна, за трета поредна година, ще се проведе събитието “Бизнесът в Действие”, организирано от AIESEC. Неговата основна цел е да създаде силни връзки между корпоративния сектор и студентите в града. Събитието е реалната бизнес симулация поради факта, че в рамките на него студентите имат възможност да работят върху реални бизнес казуси предоставени от водещите компании в България. В рамките  на решаването на бизнес казусите, студентите работят разделени на екипи. Всеки екип решава на състезателен принцип един казус, предоставен от компания партньор на събитието. По време на работата по казусите, студентите имат възможността да приложат наученото в университета, да демонстрират своите знания и умения, да предизвикат себе си в работа в екип и да впечатлят представителите на корпоративния свят със своите оригинални идеи и ефективен начин на вземане на решения. Казусите които ще бъдат представени пред студентите са главно с икономическа насоченост. Участниците ще намират решения на практически задания от сферата на туризма, маркетинга, търговията, финансите и др.

Събитието, също така, дава възможност на участниците да се включат в обучения, свързани с целеполагане, работа в екип, развитие на презентационни умения и ефективна комуникация.

Тазгодишните партньори на „Бизнесът в Действие” Варна са: BenchMark Group, Вектра Травел, Девня Цимент АД, Exsto Management, Long Man Holding, Mall Varna, New Biz, Polycontact, SG Експресбанк, Teamtime.

Можете да кандидатствате за участие в събитието до 21.4.2012 г. чрез попълване на онлайн формуляр, който ще намерите тук: bit.ly/BusinessinPractice

Още информация за събитието можете да намерите тук http://bip.aiesec-varna.org/

12 апр 2012Подобни