Икономически университет – Варна

Актуално от проект SILC: до 10.07.2019 г. участвайте в състезание за лого на проекта, 2 юли 2019 г.

Уважаеми участници, 

конкурсът за лого на проект „SILC Road local culture” SILC е с краен срок за участие 10 юли 2019 г.

Позволете на своята креативност да остави отпечатък и участвайте в състезанието за лого на проект SILC.

„SILC Road local culture” SILC е международен проект, който стартира в Икономически университет – Варна от началото на 2019 г. по програма „Черноморски басейн 2014 - 2020“.

Сред задачите, които си поставя екипът за изпълнение на проекта са анализ на неизползваните възможности за културен туризъм, които съществуват по Пътя на коприната, и идентифициране на перспективите за създаване на нови туристически мрежи.

Културният отпечатък на Пътя на коприната ще бъде идентифициран, документиран и картографиран, ще бъде оценен и разкрит и потенциалът за развитие на районите, които попадат на древния търговски път.

В проекта е заложено и създаване на предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и продукти, а членовете й ще обменят и споделят своите знания и опит.

УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

За повече информация можете да се обърнете към екип за организация и управление на проект SILC

Последна актуализация: 02.07.2019 г.

03 юли 2019Подобни