Икономически университет – Варна

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция "Недвижими имоти § бизнес" в УНСС – София

За нас, преподавателите от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ при Икономически университет – Варна беше чест да сме част от тържественото честване на 10-та международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти § бизнес“,  организирана от катедра „Недвижима собственост“ и проведена на 10 май 2024 г. в УНСС – София. Благодарим ви колеги и приятели от катедра „Недвижима собственост“ към Университета за национално и световно стопанство за възможността да бъдем заедно на това значимо събитие!

Ръководителят на катедра БИНИ, доц. д-р Тодор Райчев поздрави колегите по случай юбилея, изказа своите адмирации за иновативния формат на провеждане на научния форум с включването, освен на традиционните дискусии с научната общност и на два дискусионни панела с привлечени утвърдени експерти от практиката и връчи от името на академичния състав на катедра БИНИ и от свое име подарък – пластика наименувана „Полет“, с надпис „На крилата на успеха, все по-високо и по-далеч!“. Доц. Райчев благодари за съвместното сътрудничество и приятелство между двете сродни катедри и изрази увереност, че те ще се развиват и занапред в името на общите цели, ценности и идеи.

Продължаваме заедно!

16 май 2024Подобни