Икономически университет – Варна

х. ас. Магдалена Бонева

х. ас. Магдалена Бонева

х. ас. Магдалена Бонева

Дисциплина Курс и Специалност
Луксозно хотелиерство Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Луксозно хотелиерство Курс 3, МХР (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
14:30 17:15 3-309 У Луксозно хотелиерство 2 311, 312
2023-01-12 (Четвъртък)
16:30 17:46 3-204 У Луксозно хотелиерство 316
2023-01-16 (Понеделник)
10:30 14:46 3-204 У Луксозно хотелиерство 316