Икономически университет – Варна

х. ас. Магдалена Бонева

х. ас. Магдалена Бонева

х. ас. Магдалена Бонева

0898497317

m.boneva@ue-varna.bg

Дати за неположени изпити

01 мар 1970, кабинет 214: 10:00-11:00