Икономически университет – Варна

х. ас. Бистра Боева

х. ас. Бистра Боева
Консултации

Вторник, кабинет онлайн: 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 фев 2022, кабинет онлайн: 10:00-11:00

09 апр 2022, кабинет онлайн: 10:00-11:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
27.09.2023 10:00 - 12:00 3-304