Икономически университет – Варна

х. ас. Бистра Боева

х. ас. Бистра Боева
Консултации

Вторник, кабинет онлайн: 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 фев 2022, кабинет онлайн: 10:00-11:00

09 апр 2022, кабинет онлайн: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Анимация в туризма Курс 2, МХР (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2023-01-27 (Петък)
15:00 20:46 3-203 Л Анимация в туризма 315
2023-01-28 (Събота)
09:00 14:08 3-203 У Анимация в туризма 315