Икономически университет – Варна

ас. Николай Николов Неактивен

ас. Николай Николов

ас. Николай Николов Неактивен

n.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 107: 10:30-11:15

18 апр 2024, кабинет 107: 10:30-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в туризма Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 2-313 У Управление на човешките ресурси в туризма 31
Вторник
16:15 19:00 2-129 У Управление на човешките ресурси в туризма 32
Сряда
16:15 18:00 2-127 У Туристически пазари 31
Петък
09:15 11:00 448 У Въведение в туризма 32
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 342-352., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0 / Линк
Преглед на всички публикации