Икономически университет – Варна

ас. Николай Николов

ас. Николай Николов

ас. Николай Николов

3-107

+359885616941

n.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет Катедра Туризъм: 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

24 мар 2022, кабинет e-learn: 09:30-10:15

25 мар 2022, кабинет e-learn: 09:30-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Технология на обслужване в бара Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 2-314 Л Технология на обслужване в бара 2 311, 312, 313, 314
Вторник
09:30 12:15 КБ У Технология на обслужване в бара 311
Сряда
09:30 12:15 КБ У Технология на обслужване в бара 313, 314
12:30 15:15 КБ У Технология на обслужване в бара 312