Икономически университет – Варна

ас. Желязко Каракашев

ас. Желязко Каракашев

ас. Желязко Каракашев

3-107

0888 522 770

zh.karakashev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 3-106: 11:30-12:15

Дати за неположени изпити

24 мар 2022, кабинет 3-107: 11:30-13:00

07 апр 2022, кабинет 3-107: 11:30-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кетъринг и специални събития Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:30 14:15 3-202 Л Кетъринг и специални събития 2 311, 312, 314
14:30 17:15 3-202 У Кетъринг и специални събития 1 311, 312, 314