Икономически университет – Варна

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

Кабинет Чужди езици, 3-108

0883 306 514

k.g.trifonova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател по Английски език

Консултации на място

Понеделник, кабинет 3-108: 11:30-12:15

Четвъртък, кабинет 3-108: 14:30-15:15

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 3 -108: 14:30-15:30

15 апр 2024, кабинет 3 - 108: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 223 У Английски език 32
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2019, 198 - 213.
Учебно помагало 2013
Varna : Science and Economics Publ. House, 2013, 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0713-2
Учебно помагало 2012
Varna: Science and Economics Publishing House University of Economics, 2012, 171.
Учебно помагало 2012
Varna : Science and Economics Publ. House, 2012, 220., ISBN(печатно) 978-954-21-0620-3
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2009
Варна : Наука и икономика, 2009, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-0417-9
Учебно помагало 2009
Varna : Color Print, 2009, 96.
Учебно помагало 2006
Varna : Slavena, 2006, 96., ISBN(печатно) 978-954-579-537-4
Преглед на всички публикации