Икономически университет – Варна

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

Кабинет Чужди езици, 3-108

0883 306 514

k.g.trifonova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател по Английски език

Консултации

Сряда, кабинет 3-108: 13:30-14:15

Петък, кабинет 3-108: 14:30-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Първи чужд език - Английски Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:30 13:15 3-304 У Първи чужд език - Английски 312
Четвъртък
13:30 16:15 3-206 У Първи чужд език - Английски 312
16:30 19:15 3-205 У Първи чужд език - Английски 311
Петък
11:30 14:15 3-203 У Първи чужд език - Английски 311
Понеделник
09:15 11:00 H-104 У Английски език 32
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
27.09.2023 10:00 - 12:00 3-303
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2019, 198 - 213.
Учебно помагало 2013
Varna : Science and Economics Publ. House, 2013, 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0713-2
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
Varna: Science and Economics Publishing House University of Economics, 2012, 171.
Учебно помагало 2012
Varna : Science and Economics Publ. House, 2012, 220., ISBN(печатно) 978-954-21-0620-3
Учебно помагало 2009
Varna : Color Print, 2009, 96.
Учебно помагало 2009
Варна : Наука и икономика, 2009, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-0417-9
Учебно помагало 2006
Varna : Slavena, 2006, 96., ISBN(печатно) 978-954-579-538-1
Преглед на всички публикации