Икономически университет – Варна

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

Кабинет Чужди езици, 3-108

0883 306 514

k.g.trifonova@ue-varna.bg

преподавател по Английски език

Приемно време

Четвъртък, кабинет 3 - 108: 14:30-15:30

Петък, кабинет 3 - 108: 14:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Първи чужд език - Английски Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
08:30 11:15 3-204 У Първи чужд език - Английски 322
11:30 14:15 3-306 У Първи чужд език - Английски 311
Петък
11:30 14:15 3-204 У Първи чужд език - Английски 312
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2019, 198 - 213.
Учебно помагало 2013
Varna: Science and Economics Publishing House, 2013, 224.
Учебно помагало 2012
Varna: Science and Economics Publishing House University of Economics, 2012, 220.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
Varna: Science and Economics Publishing House University of Economics, 2012, 171.
Преглед на всички публикации