Икономически университет – Варна

х. ас. Костадинка Иванова Неактивен

х. ас. Костадинка Иванова

х. ас. Костадинка Иванова Неактивен

koctadinka_ivanova@ue-varna.bg

Дати за неположени изпити

, кабинет СОМЕЛИЕРСТВО: 16:00-17:00

, кабинет ТОР: 15:00-16:00

, кабинет ТОБ: 14:00-15:00

, кабинет ТОР,СОМЕЛИЕРСТВО ЗАЛА3-107за пурви и втори курс поправителна сесия: 14:00-15:00