Икономически университет – Варна

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

3-308

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

https://ct-varna.com/

Автобиография

старши преподавател
немски и български език

Консултации на място

Понеделник, кабинет 3-308: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/sxe-rhoa-yjb, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 3-308: 08:30-10:00

10 апр 2024, кабинет 3-308: 08:30-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Български език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Български език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Български език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 H-101 У Български език 1, 3, 5, 6, 7, 14, 39
11:15 13:00 H-208 У Български език 8, 9, 11, 13, 15, 16
Сряда
13:30 15:00 H-206 У Български език 27, 30
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Втори чужд език - Немски 1 311 3-308 07.05.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
22.04.2024 12:00 - 14:00 3-308
Дата Час Зала Бележки
25.04.2024 10:00 - 12:00 3-308
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 486-494., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Преглед на всички публикации