Икономически университет – Варна

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

3-308

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

Автобиография

старши преподавател пo немски език

Консултации

Сряда, кабинет 3-308: 14:15-15:15

Петък, кабинет 3-308: 14:15-15:15

Дати за неположени изпити

19 окт 2022, кабинет 3-308: 14:15-15:15

17 ное 2022, кабинет 3-308: 14:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Технология на обслужване в ресторанта Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Втори чужд език - Немски Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Втори чужд език - Немски Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:30 11:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
Сряда
08:30 11:15 3-107 У Технология на обслужване в ресторанта 312
11:30 14:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
Четвъртък
08:30 11:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
Петък
08:30 11:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
11:30 14:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
14:30 17:15 3-107 У Технология на обслужване в ресторанта 312
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 86 с.
Учебно помагало 2011
Варна: Наука и икономика, 2011, 117 с.
Преглед на всички публикации