Икономически университет – Варна

ст. пр. Ваня Георгиева

ст. пр. Ваня Георгиева

ст. пр. Ваня Георгиева

3-108

wanya_georgiewa@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател по немски език и странознание

Консултации

Сряда, кабинет 3-108,: 09:30-10:30

Четвъртък, кабинет 3-108: 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

20 окт 2022, кабинет 3-108: 10:30-11:30

24 ное 2022, кабинет 3-108: 10:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Втори чужд език - Немски Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Втори чужд език - Немски Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:30 11:15 3-208 У Втори чужд език - Немски 311
Сряда
08:30 11:15 3-206 У Втори чужд език - Немски 311
11:30 14:15 3-205 У Втори чужд език - Немски 321
Петък
08:30 11:15 3-301 У Втори чужд език - Немски 311
11:30 14:15 3-201 У Втори чужд език - Немски 321
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 86 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2011
Варна: Наука и икономика, 2011, 117 с.
Други 2008
Речник, Варна: Зограф, 2008, 423.
Учебно помагало 2001
Варна: Зограф, 2001.
Други 2001
Варна: Зограф, 2001.
Преглед на всички публикации