Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 112: 08:00-10:00

Консултации

Петък, кабинет 112: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

08 ное 2022, кабинет 112: 10:30-11:30

29 ное 2022, кабинет 112: 10:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови проучвания Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Бизнес консултиране Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Бизнес консултиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 5
Вторник
13:30 16:00 128 Л Маркетинг 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Сряда
13:30 15:00 2-220 Л Бизнес консултиране 26, 27
Четвъртък
10:15 12:00 2-225 У Бизнес консултиране 27
Петък
15:15 17:00 2-225 У Бизнес консултиране 26
2023-02-06 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-Н101 Л Магистърски семинар 30, 31, 58, 63
15:15 17:00 Е-10 Л Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
2023-02-07 (Вторник)
10:15 13:00 Е-Н101 Л Маркетингови проучвания 31, 58
13:30 16:00 Е-302 Л Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
2023-02-08 (Сряда)
11:15 13:00 Е-302 Л Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
13:30 15:00 Е-Н101 Л Маркетингови проучвания 31, 58
2023-02-10 (Петък)
08:15 10:00 Е-302 Л Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
2023-02-14 (Вторник)
13:30 16:00 Е-303 У Магистърски семинар 30, 31, 58, 63
Вид Година Публикация
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Монография 2020
София : Институт по аграрна икономика. СА, 2020, 126.
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Преглед на всички публикации