Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 112: 08:00-10:00

Консултации

Петък, кабинет 112: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2022, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 08:30-09:30

06 апр 2022, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 08:30-09:30

Дисциплина Курс и Специалност
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Консултиране в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Онлайн предприемачество Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-319 Л Аграрен маркетинг 5
Сряда
11:15 13:00 2-221 Л Онлайн предприемачество 11, 12
13:30 15:00 2-127 Л Консултиране в агробизнеса 5
Вид Година Публикация
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Монография 2020
София : Институт по аграрна икономика. СА, 2020, 126.
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Преглед на всички публикации