Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 112: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2024, кабинет 112: 09:00-10:00

15 апр 2024, кабинет 112: 09:00-10:00

Бизнес консултиране
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса
Академични изследвания
Маркетинг
Предприемачески маркетинг
Онлайн предприемачество
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес консултиране - СНУ Маркетингови проучвания 5 33 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 13:00
Бизнес консултиране - ДНДО Маркетингови проучвания 6 54 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Маркетингови проучвания 6 63 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Аграрен бизнес Управление на качеството в агробизнеса 5 31 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - СНУ Управление на качеството в агробизнеса 5 32 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Управление на качеството в агробизнеса 6 53 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 12 1-56 20.05.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 13 1-56 20.05.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 10 1-56 22.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 11 1-56 22.05.2024 14:00 - 15:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Бизнес консултиране 3 25 1-58 05.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Маркетинг 2 1 1-55 10.06.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт Маркетинг 2 2 1-55 10.06.2024 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Маркетинг 2 3 1-55 10.06.2024 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Маркетинг 2 16 1-56 10.06.2024 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Маркетинг 2 17 1-56 10.06.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Маркетинг 2 5 1-55 14.06.2024 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Маркетинг 2 6 1-55 14.06.2024 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Маркетинг 2 7 1-55 14.06.2024 08:00 - 09:00
Аграрен бизнес Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 3 4 1-56 20.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 10:00 1-55
28.06.2024 09:00 - 10:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2024, 45-66., ISBN(онлайн) 978-954-23-2491-1 / Линк
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Институт по аграрна икономика. СА, 67, 2023, 4, 35-44., ISSN(печатно) 0205-3845, ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осмата национална конференция на независимите оценители в България, проведена на 21.05.2022 г., гр. Пловдив, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 130-136 ; 137-161 - презентация ; 162-168., ISSN(онлайн) 2815-262X / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, глава от книга, 322., ISBN(печатно) 978-619-232-599-2 / Линк
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Преглед на всички публикации