Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Консултации

Сряда, кабинет 113: 14:00-16:00

Петък, кабинет 113: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет : 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Аграрен маркетинг Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 221 Л Спецсеминар 32
Вторник
13:30 16:00 2-319 Л Организация и технологии в растениевъдството 18
16:15 18:00 2-319 У Организация и технологии в животновъдството 18
Сряда
08:15 11:00 2-318 Л Организация и технологии в животновъдството 18
Четвъртък
15:15 17:00 H-102 У Организация и технологии в растениевъдството 18
17:15 19:00 303 У Аграрен маркетинг 32
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 177 - 186.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 365 - 379.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 212 - 228.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 14, 201 - 210.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference (4; 2018; Beograd) : Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 597 - 602. - (Belgrade : All in One Print Center).
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 169 - 183.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 185 - 197.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, Sept., 11 - 13, Varna, BG, Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 231 - 238.
Преглед на всички публикации