Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Вторник, кабинет 113: 11:15-13:15

Консултации

Вторник, кабинет 113: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 113: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 113: 13:00-15:00

23 ное 2022, кабинет 113: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Технологии в растениевъдството и животновъдството Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Технологии в растениевъдството и животновъдството Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Финанси и инвестиции на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 5
13:30 15:00 H-207 У Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 5
Вторник
09:15 11:00 2-228 У Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 5
Сряда
08:15 11:00 2-127 Л Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 5
13:30 16:00 2-317 У Управление на инвестициите 18
2023-02-08 (Сряда)
12:15 15:00 Е-9 У Управление на инвестициите 55
2023-02-09 (Четвъртък)
16:15 19:00 Е-302 Л Технологии в растениевъдството и животновъдството 30, 63
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-12 У Управление на инвестициите 55
13:30 15:00 Е-Н104 У Технологии в растениевъдството и животновъдството 30, 63
2023-02-13 (Понеделник)
08:15 11:00 Е-303 Л Технологии в растениевъдството и животновъдството 30, 63
13:30 15:00 Е-Н104 У Технологии в растениевъдството и животновъдството 30, 63
2023-02-14 (Вторник)
08:15 10:00 Е-302 У Технологии в растениевъдството и животновъдството 30, 63
Вид Година Публикация
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 171-178., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 126-138., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 27-38.
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64. / Web of Science
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 128-140.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 315-324.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 185-193.
Преглед на всички публикации