Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Връзка за онлайн консултации:
https://meet.google.com/zgu-wxho-bhg

Консултации

Вторник, кабинет 423: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 423: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 423: 15:00-16:00

26 апр 2023, кабинет 423: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на предприятието Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Основи на земеделието и механизацията Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-102 Л Основи на земеделието и механизацията 4
Сряда
09:15 11:00 H-207 У Икономика на предприятието 34
13:30 15:00 H-103 У Икономика на предприятието 6, 35
17:15 19:00 303 У Икономика на предприятието 1, 2, 5, 7
Четвъртък
15:15 17:00 312 У Основи на земеделието и механизацията 4
Петък
13:30 15:00 222 Л Академични изследвания 1 4
13:30 15:00 222 У Академични изследвания 2 4
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 325-333.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.2, 10, 2021, 2, 176-183. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ., ISBN(печатно) 978-619-184-034-2
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ., ISSN(печатно) 1311-0527
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените, 2017, 1, 104 - 110.
Статия 2016
Бизнес посоки, Год. XII, 2016, № 2, с. 80 - 89.
Преглед на всички публикации