Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Връзка за онлайн консултации:
https://meet.google.com/zgu-wxho-bhg

Консултации на място

Сряда, кабинет 423: 10:15-11:15

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/zgu-wxho-bhg: 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 423: 10:00-11:00

29 ное 2023, кабинет 423: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на аграрния бизнес * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на аграрния бизнес * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Екологични практики в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Основи на земеделието и механизацията * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на земеделието и механизацията * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-225 Л Организация и технологии в растениевъдството 4
13:30 15:00 2-318 Л Екологични практики в агробизнеса 4
Сряда
13:30 16:00 2-225 Л Организация и технологии в животновъдството 4
Петък
09:15 11:00 2-225 У Организация и технологии в растениевъдството 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Екологични практики в агробизнеса 3 4 1-53 17.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес Организация и технологии в растениевъдството 3 4 1-56 24.01.2024 15:00 - 16:00
Аграрен бизнес Организация и технологии в животновъдството 3 4 1-56 31.01.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul, Turkey : Ocerint Publ., 2023, 217-223., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI 10.51508/intcess.202336 / Линк
Доклад 2022
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 504-512., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 325-333.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.2, 10, 2021, 2, 176-183. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ., ISBN(печатно) 978-619-184-034-2
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ., ISSN(печатно) 1311-0527
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Преглед на всички публикации