Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Връзка за онлайн консултации:
https://meet.google.com/zgu-wxho-bhg

Консултации на място

Вторник, кабинет 423: 10:00-11:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/zgu-wxho-bhg: 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 423: 10:00-11:00

23 апр 2024, кабинет 423: 10:00-11:00

Мениджмънт
Основи на земеделието и механизацията
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Основи на земеделието и механизацията 2 4 1-312 15.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 126., ISBN(печатно) 978-954-21-1167-2
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul, Turkey : Ocerint Publ., 2023, 217-223., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI 10.51508/intcess.202336 / Линк
Доклад 2023
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works. Agricultural University - Plovdiv. [Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие : Научна конференция, Аграрен университет - Пловдив, 23 март 2023], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 65, 2023, 1, 63-68., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / DOI 10.22620/sciworks.2023.01.005
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series., Varna : Union of Scientists - Varna , 12, 2023, 3, 177-185., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.177 / Линк
Доклад 2022
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 504-512., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.2, 10, 2021, 2, 176-183. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 325-333.
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ., ISSN(печатно) 1311-0527
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ., ISBN(печатно) 978-619-184-034-2
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Преглед на всички публикации