Икономически университет – Варна

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

442

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 2-312: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 2-320: 13:30-15:00

11 апр 2023, кабинет 2-314: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Ценообразуване в аграрния бизнес Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-219 Л Ценови практики и решения 12, 13
13:30 16:00 2-314 У Ценообразуване в аграрния бизнес 5
Сряда
16:15 19:00 2-318 Л Спецсеминар 5
Четвъртък
10:15 13:00 2-316 Л Ценообразуване в аграрния бизнес 5
Вид Година Публикация
Доклад 2022
22 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2022 : Conference Proceedings, 2 - 11 July 2022, Albena, Bulgaria : Vol. 22. Earth and Planetary Sciences. Iss. 5.1, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 22, 2022, 5.1, 669-676., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-46-0 / DOI 10.5593/sgem2022/5.1/s21.084
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Sixth International Scientific Conference : Business and Regional Development , EDP Sciences, 2021, 01008 - 1-7. - (SHS Web of Conferences ; 120). / DOI 10.1051/shsconf/202112001008 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-124.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 10, 2021, 1, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 645 - 656.
Статия 2020
Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция : [Сборник статии], София : НБУ, 2020, 349 - 360. - (Пор. Лидерство, общество, стратегически визии ; 1).
Статия 2020
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского, Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2020, 3(77), 100 - 110.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 202 - 209.
Преглед на всички публикации