Икономически университет – Варна

проф. д-р Теодорина Турлакова

проф. д-р Теодорина Турлакова

проф. д-р Теодорина Турлакова

308

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 308: 16:00-18:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 1-51: 13:00-15:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/kgw-dssw-ytu, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 2-316: 10:15-13:00

17 апр 2024, кабинет 2-316: 10:15-13:00

Дипломантски семинар
Ценообразуване в аграрния бизнес
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Дипломантски семинар 4 5 Н-207 30.04.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес Ценообразуване в аграрния бизнес 4 5 Н-205 15.05.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
традиционна eжегодна научна конференция, организирана от Института за икономически изследвания при БАН на 5 декември 2023 г. в София, Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 1, 2024, 1, 35-46., ISBN(онлайн) ISBN 978-619-245-407-4 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 330., ISBN(печатно) 978-954-21-1153-5
Монография 2023
Варна : ИК Геа-Принт, 2023, 136., ISSN(печатно) 978-619-184-064-9
Монография 2023
Current Issues of the Management of Socioeconomic Systems in Terms of Globalization Challenges : Scientific Monograph, Košice, Slovakia : University of Security Management in Košice, 2023, 602-611., ISSN(онлайн) 978-80-8185-064-6 / DOI 10.6084/m9.figshare.22579756
Доклад 2023
ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), 1, 2023, 1, 362-372. / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works. Agricultural University - Plovdiv [Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие : Научна конференция, 23 март 2023, АУ - Пловдив], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 65, 2023, 1, 54-62., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / DOI 10.22620/sciworks.2023.01.005 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 1, 35-55., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2023
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 21, 2023, Suppl. 1, 20-24., ISSN(онлайн) ISSN 1313-3551 / DOI doi:10.15547/tjs.2023.s.01.004 / Линк
Доклад 2022
22 International Multidisciplinary Scientific Geoconference : SGEM 2022 : Conference Proceedings, 2 - 11 July 2022, Albena, Bulgaria : Vol. 22. Earth and Planetary Sciences. Iss. 5.1, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 22, 2022, 5.1, 669-676., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-46-0 / DOI 10.5593/sgem2022/5.1/s21.084
Преглед на всички публикации