Икономически университет – Варна

UEVA Ви кани на международно обучение на тема „Прилагане на междукултурна компетентност в международната реклама“

Бъдете сред избраните студенти от Бизнес акселератора на ИУ-Варна (UEVA) за участници в Intensive Study Programme (IP 2022), продължение на проект PROMINENCE, в периода 7 – 9 ноември 2022 г. Възползвайте се от възможността да опознаете различни култури, да се срещнете със студенти от други европейски университети и да обмените опит с представители на академичните среди и бизнеса.

IP 2022 е трето издание на успешната обучителна програма от 2020 г. в рамките на проект PROMINENCE 2017 – 2020, в който Икономически университет – Варна участва в партньорство с още 6 европейки университета от Франция (домакин на IP 2020), Германия, Полша, Словакия, Унгария и Финландия.

Повече за проект PROMINENCE 2017 – 2020 и IP 2020.

Темата на IP 2022 e: “Прилагане на междукултурна компетентност в международната реклама”.

Организатори са партньорите от проект PROMINENCE, като през тази година се включват още два университета: Howest University of Applied Sciences от Белгия и Euromed University of Fez от Мароко.

Събитието ще бъде проведено изцяло онлайн. Работният език е английски. За участие в програмата се изисква високо ниво на владеене на английски език, потвърдено със сертификат или друг съпоставим документ.

Кандидатствайте за участие, като попълните регистрационната форма до 02.11.2022 г. (сряда), 18:00 ч.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени по имейл.
Всички участници ще получат сертификат.
В прикачения файл можете да се запознаете с програмата за обучението.

Допълнителна информация можете да получите на е-mail: p.k.petrov@ue-varna.bg.

27 окт 2022Подобни