Икономически университет – Варна

UEVA Startup Initiative: Как да представиш бизнес модела си по печеливш начин?

Стартъп програмата на UEVA предложи на своите участници възможността да се докоснат до експертния поглед върху бизнес модела на една стартираща компания и да развият своите презентационни умения.

На 20.01.2023 г. беше проведен вторият тренинг от UEVA Startup Initiative, в който гост-лектори бяха Емил Цанков, управител на Шопметрикс Европа и председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна, и Николай Петканов от Фондация „Смарт Варна“. Господин Цанков проведе интерактивен уъркшоп с екипите за изясняване на връзката „продукт – пазар“, стойностното предложение за потребителите и канавата на бизнес модела на техните идеи. Участниците бяха провокирани да помислят кои са основните предимства на техните продукти, какво ги отличава от конкурентите им и кои са целевите им сегменти на пазара.

Във втората част от тренинга Николай Петканов представи по изключително увлекателен начин трите компонента, необходими за успешна презентация, заедно със щипка магия. Екипите се изправиха пред няколко предизвикателства, за да „пречупят“ притеснението си и да разберат подводните камъни в говоренето пред аудитория. Обучението приключи с дискусия относно структурата на презентацията за жури от потенциални инвеститори, както и изясняване на следващите стъпки пред участниците в програмата.

Желаем им успех!

Ако и ти искаш да се включиш в това приключение, все още не е късно. През месец февруари ще бъде отворена процедурата по кандидатстване за втората фаза от UEVA Startup Initiative. За повече информация следи сайта на ИУ – Варна или се свържи с гл. ас. д-р Петър Петров, координатор на UEVA, на имейл ueva@ue-varna.bg

24 яну 2023Подобни