Икономически университет – Варна

Удовлетвореност от обучението в дистанционна форма в ИУ – Варна

Уважаеми колеги,

Бихме желали да проучим Вашата удовлетвореност от обучението в дистанционна форма в ИУ – Варна, поради което Ви молим да попълните следната анкета:

Проучването е напълно анонимно. Бъдете уверени, че данните се обработват с необходимото ниво на конфиденциалност и крайната информация се представя и анализира само в обобщен вид.
Резултатите ще се използват за подобряване на качеството на предлаганата образователна услуга.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г. и се извършва със съдействието на Център за електронно и дистанционно обучение и Център за качество на обучението.

NB! Анкетата се попълва само от студентите в дистанционна форма на обучение. Поради тази причина е необходим код за достъп. В случай че нямате такъв, моля, свържете се с Център за електронно и дистанционно обучение (elearn@ue-varna.bg).

Благодарим Ви предварително!

13 юли 2021Подобни