Икономически университет – Варна

Публична лекция на доц. д-р Орлин Тодоров

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

"Малкият бизнес в ЕС от три гледни точки - иновации, интернационализация и клъстери"

доц. д-р Орлин Тодоров

4 април 2012 г., 10:00 часа, Зала 127-Г

 

30 мар 2012Подобни