Икономически университет – Варна

Престижна награда за ИУ – Варна от франкофонски конкурс "Моята теза в 180 секунди"

На 08.06.2021 г. гл. ас. д-р Христина Филипова от катедра "Туризъм" - Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна, взе участие в престижния франкофонски конкурс "Моята теза в 180 секунди". Събитието се организира за трета поредна година в България под егидата на Университетската агенция на франкофонията (AUF) и Френския институт в България (Institut Français Bulgarie). Тази година членове на журито бяха : Посланикът на френската република - Нейно Превъзходителство  г-жа Флоранс Робин; г-жа Веселина Ганева, директор на отдел международно сътрудничество към МОН; г-н Мохамед Кетата, регионален директор на Университетската агенция за Франкофонията (AUF) за Централна и Източна Европа; доц. д-р  Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и доц. д-р инж. Димитър Дончев, ръководител на катедра "Приложна механика" към  ХТМУ.

Доктор  Филипова спечели второ място, както и наградата на публиката с оригинално и интерактивно представяне на защитената от нея през 2020 г. докторска теза на тема "Маркетингови стратегии за предлагане на сувенири съобразно културните различия на туристите" под научното ръководство на проф. д-р Стоян Маринов.

Трето място бе присъдено на докторант Веселин Станков от ХТМУ, а първо място спечели докторант Николета Карамилева от Университет за национално  и световно стопанство.

Линкове с допълнителна информация за  събитието:

https://www.facebook.com/InstitutFrancaisdeBulgarie/

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/finale-du-concours-ma-en-180-secondes-en-bulgarie-edition-2021/

11 юни 2021Подобни