Икономически университет – Варна

Пикник за студентите по програма Еразъм+ по повод приключване на мобилността им

На 10.06.2020 отдел Международно сътрудничество организира пикник за студентите по програма Еразъм+  по повод приключване на мобилността им.

Събитието се проведе в Университетска ботаническа градина - Еко парк Варна.

Активно участие в игрите и забавленията взеха студентите от Индия, Азербайджан, Украйна, Черна гора, Германия, Австрия, Полша и Албания.

  

18 юни 2020Подобни