Икономически университет – Варна

Откриване на учебната 2019/2020 година в Колежа по туризъм

Академичното ръководство на Колеж по туризъм – Варна към ИУ – Варна
кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели на

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ
на учебната 2019/2020 г.

30.09.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в Аулата на ИУ – Варна

Колежът има вече 57-годишна история и се отличава с традиции в обучението на кадри за туризма. Студентите получават ОКС "професионален бакалавър", специализирано чуждоезиково обучение, професионална и практическа подготовка за работа във всички сектори на туризма. Завършилите заемат ключови позиции на оперативни мениджъри и изпълнителски кадри, реализират се като предприемачи със собствен бизнес в сферата на туризма и свободното време у нас и зад граница. Все повече възпитаници на колежа работят в институции и нестопански организации, управляващи или стимулиращи туристическия сектор на общинско и областно равнище. Колежът има принос за развитието на туристическата индустрия в региона, за изграждането и утвърждаването на Варна като център на професионалното и висше образование, и научно-практически изследвания в областта на туризма и свободното време.

25 сеп 2019Подобни