Икономически университет – Варна

Лекция на тема "Същност на процедура по медиация" се проведе в ИУ – Варна

На 21.03.2022 г. в рамките на приблизително три часа чрез онлайн конферентна връзка в платформата за електронно обучение на Икономически университет – Варна и Колеж по туризъм – Варна се проведе лекция на д-р Владимир Данев, адвокат, медиатор и хоноруван асистент и гл. ас. д-р Диана Димитрова - катедра „Правни науки“, медиатор и координатор на УЦМ при ИУ – Варна пред студенти специалност „Мениджмънт хотели и ресторанти‘ и „Управление на свободното време“, II курс. Темата на лекцията бе „Същност на процедура по медиация“.

Срещата бе организирана от преподавателите – хоноруван ас. Бистра Боева Колеж по туризъм – Варна и гл. ас. д-р Диана Димитрова и х.ас. д-р Владимир Данев от „Катедра правни науки“ с цел запознаване на студентите с медиацията.

Основни акценти в лекцията проведена от д-р Данев бяха свързани с процедурата по медиация – какво представлява медиацията, основни принципи и етапи при провеждането, изисквания към медиатора. Гл. ас. д-р Диана Димитрова представи първият в България Университетски център по медиация при Икономичекси университет – Варна. В последствие, беше проведена и симулирана медиация по казус, разработен и предоставен от д-р Владимир Данев, в която взеха участие студенти и х.ас. Боева, за да приложат на практика придобитите знания, с която не-лека задача се справиха успешно.

22 мар 2022Подобни