Икономически университет – Варна

Конкурс "Моят Еразъм+ в ИУ - Варна"

Екипът на отдел "Международно сътрудничество" на ИУ-Варна обявява конкурс на тема "Моят Еразъм+ в ИУ - Варна".

ИУ-Варна кани всички свои бивши входящи Еразъм студенти да участват в конкурса и да подготвят свои творби, в които да споделят впечатленията си от преживяното в ИУ-Варна, в рамките на макс. 100 знака, изразени в безглаголна форма.

Краен срок за представяне на творбите - 30 юли 2020 г.

08 юли 2020Подобни